<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Henryk Niedźwiecki
Artykuł z m-ka BRYDŻ 5/1973

Przerywanie komunikacji

Przerywanie komunikacji przez przepuszczenie ataku wistujących, jest powszechnie stosowanym manewrem. Natomiast rzadko kiedy rozgrywający sam przejawia inicjatywę w wyrwaniu dojścia niebezpiecznemu przeciwnikowi, chociaż manewr ten jest tak prosty, że dotąd nie doczekał się odrębnej nazwy. Indolencja w tym kierunku tłumaczy się chyba „wrodzoną" niechęcią rozgrywającego do dobrowolnego oddawania lew.
Jako ilustrację wysuniętej tezy podajemy cztery rozdania w których najwięksi mistrzowie nie wykorzystują omawianej możliwości.

Mecz NRF - Wiochy na ME w Atenach.


 
 K W 5
 10 9 8 4
 8 2
 K 5 4 2
 
 10 7 6 4 3
 ---
 D 10 7 6 3
 D 7 6
 A 8
 A W 3
 K 9 5 4
 A 9 8 3
 
 D 9 2
 K D 7 6 5 2
 A W
 W 10
 

West North East South
       1
 pas  2  2 BA*
 3
 3 (?)
     

* równoznaczne   z  otwarciem  1BA  (16-18  PC z zatrzymaniem  w kolorze przeciwników).

  Po 3
został wezwany sędzia i nakazał zastąpić odzywkę 3 odzywką wystarczającą lub pasem. W wybrał pas, po czym nastąpiły dwa dalsze pasy.
Atak szóstką karo. Rozgrywający zabił asem podłożonego króla i wyszedł królem kier, którego E przepuścił. Ponieważ okazało się, że trzeba podegrać kiery, rozgrywający, aby dojść do stołu, wyszedł w piki kładąc waleta. Belladonna (E) zabił asem i odwrócił w piki. Po utrzymaniu się w stole rozgrywający podegrał kiery. Belladonna zabił asem, dopuścił partnera damą karo i przebił pika uniemożliwiając wygranie kontraktu.
A jak należało rozgrywać?
Po stwierdzeniu, że nie będzie można natychmiast odatutować, bo kiery podzieliły się 3:0, należało wziąć pod uwagę możliwość podziału pików 2:5, co groziło przebitką. Ponieważ z licytacji wynikało, że E ma 16 PC, więc jedynym dojściem do ewentualnej przebitki mogła być tylko dama karo. Toteż, po lewie na króla kier, należało wyjść waletem karo. W ten sposób rozgrywający pozbawiłby W jedynego dojścia do ręki, zanim zaistnieje i możliwość przebitki.

Letnie Mistrzostwa USA. A D 10 6 3
 K 8 4 3
 6
 W 7 5

 9 8 5 2
 A 6
 A 9 8 3 2
 K D
 K 7 3
 10
 K D 7 5 4
 9 6 3 2

 W
 D W 9 7 5 2
 W 10
 A 10 8 4


West North East South
 1  ktr.  4  4
 pas  pas  pas  

Atak królem trefl.
Znanego internacjonała Freemana zastanowiło, dlaczego W nie wyszedł w silnie uzgodnione kara. Ponieważ sam miał waleta i dziesiątkę trefl a wiadomo, że nie wychodzi się w nielicytowany kolor z trzeciego lub czwartego mariaża z cienkimi blotkami, więc miał pewność, że atak nastąpił z gołego mariaża w celu przygotowania przebitki.
Aby pokrzyżować plany przeciwników, Freeman nie łączył atu, lecz natychmiast wyszedł w karo. Tym manewrem wyrwał dojście E w momencie, kiedy dama trefl jeszcze blokowała możliwość przebitki.

Rozgrywki kadry francuskiej. 8 7
 3 2
 A K D 9
 A 6 5 4 2

 6 2
 A W 10 6 4
 W 8 5 3
 K 10
 A 4 3
 K D 9 8 5
 4
 D 9 8 3

 K D W 10 9 5
 7
 10 7 6 2
 W 7


West North East South
       3
 pas  4  pas  pas
 pas      

Śmiały blok Majoux (S) uniemożliwił przeciwnikom jakąkolwiek obronę. Jak widać atak karowy kładł kontrakt bezapelacyjnie, ale kto mógł o tym wiedzieć?
W rzeczywistości W zaatakował w atu. E dojrzał, że rozgrywający może mieć trudności z odatutowaniem, jeśli nie ma szybkiego zejścia ze stołu, co po blokującym otwarciu było bardzo prawdopodobne. Toteż przepuścił pierwszą lewę licząc, że zabije następnego pika i karami wpuści rozgrywającego na stół, skąd po każdym wyjściu partner dojdzie do ręki i zagra w karo na przebitkę.
Majoux, po chwili zastanowienia, odgadł plan obrońcy. Wiedząc, że nie uniknie oddania lewy kierowej - wyszedł w kiera stwarzając sobie w ten sposób możliwość natychmiastowego powrotu do ręki.
Kiera zabił W i zagrał blotką karo. Rozgrywający nie miał żadnej podstawy aby impasować. Utrzymał się więc w stole i zaatutował. E zabił asem i szukając dojścia do partnera rozpaczliwie zagrał blotką trefl. Nic to nie mogło już mu pomóc. Majoux zabił asem, przebitką kierową doszedł do ręki i po odatutowaniu znów zagrał kara z góry. Gdy E nie dodał do koloru - wyimpasował waleta wygrywając jako jedyny tę prostą zdawałoby się końcówkę.

Mecz Francja - Włochy na Mistrzostwach Świata 1969 r. w Rio de Janeiro. A K 4
 8 7 6 5
 K W
 D 8 7 6

 8
 K 10 9
 8 6 5 4 3
 A K 10 2
 6 3 2
 3
 A D 9 7 2
 W 9 5 4

 D W 10 9 7 5
 A D W 4 2
 10
 3


West North East South
       1
 ktr.  rktr.  2  2
 3  4  pas  pas
 pas      

Atak królem trefl a potem ósemką pik.
Svarc (S), ostrzeżony kontrą wywoławczą wskazującą krótkość pikową, nie próbował atutować, lecz od razu na damę trefl zrzucił karo z ręki i wziął 10 lew.
Na drugim stole Włosi też doszli do 4
, jednak tu przeciwnicy cały czas milczeli. Toteż, gdy po identycznym początku król pikowy wziął lewę, rozgrywający nie wiedział, czy W wymaszerował z singletona, czy też z trzech pików. Chcąc się zaasekurować przed przebitką, Włoch zagrał dwa razy kiery z góry. Nic to jednak nie pomogło. W, po dojściu królem kier, dopuścił partnera karami i przebił pika, kładąc grę bez jednej.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl