<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Władysław Izdebski
Tendencje współczesnego brydża

Nowoczesna licytacja relayowa

Pod takim tytułem ukazała się książka naszego czołowego brydżysty Dariusza Kowalskiego. Autor, na bazie swych doświadczeń z gry, lektury i przemyśleń, zbudował mechanizm licytacji relayowej o nazwie R-System, który z powodzeniem można stosować w każdym systemie naturalnym, także we Wspólnym Języku  i Naszym Systemie. Zachęcamy do tej fascynującej lektury.

*   *   *

Gdy ponad 20 lat temu ukazała się moja książka „Szkoła licytacji”, we wstępie do niej postawiłem pytanie:

Jedno- czy dwukierunkowa wymiana informacji?

„Nowe prądy w licytacji” – pod takim tytułem ukazał się w m-ku BRYDŻ (12/1966) artykuł Henryka Niedźwieckiego, w którym czytamy:
„W ostatnich czasach niektórzy teoretycy lansują licytację jednokierunkową. Polega ona na tym, że jeden z partnerów przejmuje prowadzenie licytacji. Pytaniem jest zalicytowanie koloru bezpośrednio wyższego od koloru otwarcia, a w następnych okrążeniach, po dwóch trzech pytaniach, Prowadzący  zna już dokładnie siłę i rozkład wszystkich kolorów partnera. Na tej podstawie, w zależności od przydatności swojej ręki, ustala kontrakt ostateczny. (…)
(…) Licytacja jednokierunkowa jest niezastąpiona przy rękach układowych. Przy innych typach rąk może czasami dać lepszy rezultat metoda klasyczna. Niemniej wydaje się, że właściwie ustawiona symbioza pomiędzy tymi metodami licytacji będzie licytacją przyszłości.”

Dziś możemy już z pełnym przekonaniem powiedzieć, że te prognozy się sprawdziły. Współczesne systemy licytacyjne nadal bazują na naturalnych otwarciach, co daje dobry start na okoliczność interwencji przeciwników, ale gdy ci milczą, dalsza licytacja niekiedy wchodzi na ścieżkę jednokierunkowego przekazu informacji.


1. Licytacja relayowa jako narzędzie kamuflażu

Trend ku licytacji jednokierunkowej nie wynika z faktu, iż ten sposób licytacji jest niekiedy bardzo precyzyjny, lecz przede wszystkim z potrzeby kamuflażu informacji o ręce rozgrywającego przed wistującymi.
Niewątpliwie akcja typu 1
–3– 6(bilans–bilans–bilans) wygląda na prymitywną, ale często przynosi znakomite rezultaty. Po tak mało informacyjnej licytacji, obrońcy często nie trafią pierwszego wistu lub zgubią się w dalszej obronie.

Zobaczmy jakie nieszczęście spotkało włoskiego mistrza Claudio Nunes`a.

Mecz Islandia - Włochy, Olimpiada 2004 (Istambuł).

 
 10 9 6 3
 W 10 7 5
 10 2
 10 8 5
 
 W 8
 A K D 8 3 2
 D 8
 K D W
 A 7 5 2
 9
 K W 9 5 3
 7 6 4
 
 K D 4
 6 4
 A 7 6 4
 A 9 3 2
 

   
West
Armannsson
North
 Nunes
East
Jorgensen 
South
Fantoni
 1 pas
2  pas
 2 pas  2 ♠   pas
   2 BA pas
 3  pas
   3 BA
pas  pas  pas

1
– silny, 16+ PC;
2
– 5+ kar, 8+ PC;
2
– relay;
2
4 piki;
2BA
relay;
3
układ 4153.

N nie miał żadnych informacji o karcie rozgrywającego. Wybrał na pierwszym wiście
7, co dało łatwe 9 lew. Na drugim stole po pierwszym ataku treflowym i zmianie na piki nie można już było wygrać.
Dotychczasowe metody licytacji w niewielkim stopniu uwzględniały potrzebę kamuflażu. Dziś staje się to jednym z zasadniczych elementów nowoczesnej licytacji. Teraz w licytacji należy stosować już nie tylko zasadę bilansu, forsingu, informacji…, ale także – zasadę kamuflażu. Powinniśmy tak skonstruować system licytacyjny, aby osiągać kontrakt ostateczny, wymieniając tylko naprawdę niezbędne informacje.

2. Dobrze znaczy skutecznie (maksyma R. Kiełczewskiego)

1♠ 
        2♣ 
2♦ 
        4
pas

2
– relay;
2
– sztuczne, ostrzegam cię, mam minimum otwarcia.
 
Informacja o słabości otwarcia okazała się wystarczająca do zaniechania dalszej wymiany informacji. Obrońcy nic nie wiedzą o układzie ręki rozgrywającego.
Gdy pozyskiwanie dokładnych informacji jest bezcelowe, należy jak najszybciej zakończyć licytację.

3. Pochwała precyzji licytacji  relayowej

Licytacja relayowa wykazuje w pełni swe walory, gdy mamy bilans co najmniej bliski szlemika. Posiadamy bowiem wtedy wystarczająco szeroką przestrzeń umożliwiającą skorzystanie z pytań nie tylko o układ, ale także o jakość i lokalizację figur. Popatrzmy:

 A 10 6 5 3
 8
 K W 8 6
 K W 8
 K 8
 A W 10 4 2
 A D
 A D 10 7
 
W otwiera 1
. Czy po odpowiedzi 2i dalszej naturalnej licytacji, widzisz sposób na osiągnięcie szlema treflowego (szanse realizacji ok. 80%)? – Ja nie! Dotrzemy zapewne do 6BA, które raczej przegramy.
Zaś stosując licytację jednokierunkową, po długiej serii pytań, dowiemy się o składzie i wszystkich figurach otwierającego, łącznie z waletami w kolorach młodszych, które w tym rozdaniu decydują o szlemie treflowym.
Licytacja relayowa według rozwiązań R-System:

1♠ 
          21
2
2         21
2
        2BA1
3
4         45
4
        47
4
8         4BA9
5
10      5BA11
6
12       613
7
14       pas

1 – relay

2 – minimum otwarcia, bez 4+

3 – dokładnie młodsza 4- lub 5+

4 – układ 5
-1-4-3
5 – pytanie o asy na uzgodnionych pikach
6 – 1 as z pięciu (4 asy +
K)
7 – pytanie o damę atu
8 – brak
D
9 – pytanie o króle w bocznych kolorach
10 –
K lub K + K a więc dwa młodsze króle ponieważ z jednym królem W nie miałby otwarcia
11 – pytanie o damy w bocznych kolorach
12 – brak dam
13 – pytanie o walety w bocznych kolorach
14 –
W lub W+W (gdyby W miał tylko jednego waleta grano by 6BA z dobrej ręki E)

Rozkład idealnie pasuje do ustaleń R-Systemu. Być może jest tendencyjny, ale jaka to przyjemność świadomie wylicytować i zrealizować szlema w trefle, gdy na drugim stole 6BA zakończy się wpadką.

4. Łatwa implementacja licytacji relayowej do Wspólnego Języka, Naszego Systemu

Po otwarciu 1 w starszy – odpowiedź 2
to relay, sztuczny forsing do dogranej
                                              pozostałe odpowiedzi pozostają bez zmian.

5. Wady licytacji relayowej

Jest ich sporo, dlatego R-System posiada mechanizmy umożliwiające powrót na tory licytacji naturalnej. Zdaniem Autora książki, w mniej więcej połowie przypadków należy przerwać zadawanie relayów i albo zgłosić zamykającą dograną, albo zainicjować licytację naturalną. Licytacja relayowa wprowadza pewien automatyzm. Trzeba się przed nim bronić – zawsze rozważać, czy nie lepiej powrócić na ścieżkę licytacji naturalnej.
Artykuł jest zaledwie wprowadzeniem w ten frapujący temat. Reszty dowiesz się z książki.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl