<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj

Autor: Elzbieta i Krzysztof Sokołowscy
Artykuł  z m-ka BRYDŻ 2/1992

Chcę grać lepiej

ROZGRYWKA
Tajemnica dobrej rozgrywki leży w umiejętności postawienia sobie zadania wynikającego z zawartych w rozdaniu motywów technicznych oraz określenia warunków jego realizacji. Stąd już tylko krok do skojarzenia rozwiązania postawionego zadania z odpowiednim motywem technicznym i konkretnym zagraniem.

DODATKOWA S7ANSA

Przepuszczenie w grach kolorowych jest elementem rozgrywki spełniającym wiele funkcji, zachowanie komunikacji, kontroli atutowej, obrona przed przebitką, promocja, podegraniem, rozcięcie rąk obrońców, a także bardziej specjalne jak np. redukcja do przymusu. W trakcie gry wystarczy stale zadawać sobie pytanie, czy przepuszczając lewę możemy coś zyskać dzięki zastosowaniu jednej z tych funkcji,
Czasami możliwość przepuszczenia dla stworzenia dodatkowych szans pojawia się sama - dostarcza jej zagranie przeciwnika, wystarczy ją tylko wykorzystać.

1.   REDUKCJA LEWY DO  PRZYMUSU


 8 6 4
 A K D W 10 9 5
 ---
 A K 2
 A K 3
 8 4 3 2
 D 4 2
 6 5 3

West North East South
      3
4 5
5 pas
6  pas  pas pas

Jak W powinien rozgrywać po wiście królem karo?

2.   ZERWANIE  KOMUNIKACJI

Turniej, NS przed partią.

 D 10 9 8 5 3
 D 3 2
 8 6
 9 7
K W
A K 4
A 7 4 3 2
W 10 6

West North East South
       3
 pas  pas  ktr.  pas
3  pas pas
pas

N zawistował asem, królem i damą trefl. Zaplanuj rozgrywkę.
W powyższych przykładach przeciwnicy pozwolili nam zastosować nasz ulubiony od kilku miesięcy manewr - przepuszczenie. Jak sobie poradzimy, gdy przeciwnik, również czytający pilnie naszą rubrykę, nie zawistuje przychylnie?

3.   WYROBIENIE KOLORU


 A 8 7 6 5 4 2
 4
 K 8 4
 K 5
 K D 3
 W 9 7
 A 7 6 3 2
 6 4

West North East South
   1 pas
 2
 2  3  3  pas
 4  pas pas
pas

N zawistował królem kier (S zrzucił, ilościówkę na parzystą ilość kierów). Niewątpliwie po kontynuacji asem kier zrzuciłbyś do tej lewy karo, a następnie wyrobił kolor karowy przebitką po dwukrotnym zaatutowaniu. Niestety w drugiej lewie N zagrał atu. Jak będziesz rozgrywał?
Sytuacje, w których stosuje się manewr „przegrywająca na przegrywającą", są z reguły związane z konkretnym zagrożeniem.
W ostatnim rozdaniu przepuszczenie jest jednym z elementów strategii rozgrywania na największą szansę. Autorem problemu jest klasyk kompozycji brydżowej — Paul Lucacs, a rozdanie było prezentowane iprzez nas w „Brydżu' w 1990 roku. Lucacs zaprezentował w nim tak oryginalne zastosowanie przepuszczenia, że nie byliśmy w stanie powstrzymać się od jego przypomnienia.

4. GRA NA NAJWIĘKSZĄ SZANSĘ


 A K D W 10 9
 4
 4 3
 A D 5 4
 6 5
 A 6 5 3 2
 A 5 2
 K 3 2

Jak W ma rozgrywać 6♠  po wiście atutowym, gdy S nie dokłada do koloru?

LICYTACJA
  Para graczy dobrze licytuje, gdy odżywki jednego z nich są jasne dla drugiego. Dlatego też radzę, abyś rozwiązał i przedyskutował poniższe przykłady wspólnie ze swoim ulubionym partnerem. Masz tu do czynienia z typową sekwencją, a karty są tak dobrane, by wyczerpać podstawowe mechanizmy licytacyjne istotne dla tej sekwencji. Rozwiązania prostych testów opierają się jedynie o zasady bezpieczeństwa i przygotowań (antycypacji) wyników własnych poczynań. Jest możliwe, że będziecie z partnerem odmiennego zdania niż propozycje zawarte w rozwiązaniach. Jest to dopuszczalne, ale tylko w; tej sytuacji, gdy zdania wasze z partnerem są wspólne i wzajemnie ustalone. Dlatego też poniższe testy są tylko pretekstem dla poczynienia wspólnych ustaleń.

PO KONTRZE NEGATYWNEJ

Turniej par, obie strony przed partią.


West North East South
 

 1
 1  ktr. pas  ?

Kontra negatywna wskazuje możliwość gry w nielicytowanych kolorach. Kontra negatywna po wejściu pikowym pokazuje co najmniej czwórkę kierów, lub jest przygotowaniem forsingu. Po kontrze negatywnej obowiązuje zasada licytacji czynnej - każdy nowy kolor odpowiadającego forsuje.
W związku z tym otwierający licytuje do słabego wariantu kontry podejmując akcję z bilansu.
Jak poradzisz sobie z każdą z poniższych rąk po kontrze negatywnej partnera?

1.   
K 6 4    D 6 5 4     A K 10 8    5 4
2.    6 4    A 6    A K 10 8    K 8 6 5 4                
3.    K 6 4    D 6 5    A K 10 8    6 5 4                
4.    6 4    D 6 5    A K W 10 8 4    K 6
5.    A 6    K W 6 5    A K 10 8 4    5 4
6.    K W 6    6 5    A K W 10 8 4    A 6
7.    6 4    A 6    A K W 10 8 4    A 6 5
8.    6 4    A K D 6    A K W 10 8   5 4


  ROZWIĄZANIA - ROZGRYWKA


1. Pozornie wydaje się, że nie ma skąd wziąć brakującej lewy, ale mamy tu do czynienia z klasyczną sytuacją podwójnego przymusu. S odlicytował długie trefle, N - kara, więc żaden z przeciwników nie będzie w stanie utrzymać jednocześnie zatrzymania w swoim kolorze i w pikach. Brakuje tylko jednego warunku - redukcji lewy. Lewę możemy zgubić tylko w karach, co więcej, jest to jedyna okazja po temu, gdyż później przeciwnik zagra po raz trzeci w karo, wytrącając nam groźbę w tym kolorze. A więc do króla karo zrzucamy z ręki pika, a po najlepszym odwrocie pikowym doprowadzamy do końcówki:

 
 D 10
 ---
 A
 ---
 
 8
 9
 ---
 2
 A 3
 ---
 D
 ---
 
 W 9
 ---
 ---
 W
 

Zagranie dziewiątki kier zmusza N do pozbycia się pika, ze stołu dama karo i S znajduje się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

2. Licytacja oraz brak wistu kierowego jednoznacznie wskazują na renons kierowy u wistującego. Jeżeli przebijemy trefla i będziemy atutować, wystarczy, że N zabije asem pik za drugim razem i odejdzie w karo, i już nie będziemy w stania zejść ze stołu bez oddania, inicjatywy S, który z radością zagra kiera do przebitki. Aby się przed tym zabezpieczyć i stworzyć linię komunikacji z ręką, do zagranej damy trefl trzeba zrzucić karo.

3. Przebiegły przeciwnik uniemożliwił nam zagranie „przegrywająca na przegrywającą" od razu, ale nie będzie w stanie powstrzymać nas przed wykonaniem tego manewru później, jeżeli tylko oprócz asa kier posiada również damę lub dziesiątkę. Wist pikowy bierzemy zatem w stole, dokładając z ręki czwórkę (!) i gramy waleta kier. Jeżeli S nie położy damy, to zrzucamy karo, jeżeli zaś pobije damą waleta - przebijamy, dochodzimy do stołu pikiem (zachowując dwójkę) i operację powtarzamy, grając dziewiątkę kier. Jeżeli S nie będzie miał czym nadbić kiera, to zrzucamy karo, a N jedynie może ściągnąć asa trefl, aby nie dać nadróbki, gdyż do wyrobionych następnie kar zachowaliśmy dojście trójką pik.

4. Mamy 11 lew z góry. Dwunastą możemy wziąć przy podziale trefli 3-3 lub na przymusie karowo-treflowym (jeżeli zastaniemy cztery trefle przy sześciu karach) lub na manewrze Guillemarda (jeżeli cztery trefle są przy długości pikowej) lub na przymusie treflowo-kierowym (jeżeli cztery trefle są przy czterech kierach). Największe szansę daje przymus treflowo-kierowy wraz z podziałem trefli 3-3. Jednak nie mamy dostatecznej ilości dojść do stołu ani wystarczającej ilości atutów, aby w zwykłym trybie wytrącić trzy kiery z ręki jednego z przeciwników. Gramy więc kiera do asa i blotkę kier, na którą zrzucamy karo. Odwrót pikowy lub treflowy bierzemy w ręku, przechodzimy asem karo na stół i po przebiciu kiera ściągamy piki.

LICYTACJA

1. 2. Pierwszym naszym obowiązkiem jest uzgodnienie domniemanego koloru partnera na odpowiedniej wysokości. Nie mamy nadwyżek honorowych, więc licytujemy 2.

2. 2. Naturalne zalicytowanie układu 5-4 w kolorach młodszych w sile do 15 PC. Z siłą w przedziale 16-18 PC zalicytowalibyśmy trefle z przeskokiem - 3.

3. 1BA. Ręka modelowa: zatrzymanie pik, brak czterech kierów. Co jednak zalicytować, gdy nie mamy zatrzymania pik? Otóż przyjęliśmy, że wszystkie ręce bez czterech kierów w sile 12-14 PC w składzie 4-3-3-3, 5-3-3-2, 4-4-3-2 będziemy licytować w ten sposób. A więc rebid 1BA nie oznacza zatrzymania pikowego.

4. 2. Jednoznacznie pokazuje kolor sześcłokartowy, skoro przyjęliśmy, że z pięcioma karami licytujemy 1BA.

5. 3. Uzgodnienie domniemanego koloru partnera z bilansu, pokazującego nadwyżkę siły i układ 5-4 w czerwonych.

6. 2BA. Nadwyżka siły z zatrzymaniem pikowym, a więc sześć kart w karach. Z siłą 15-18 PC z pięcioma karami otworzylibyśmy licytację 1BA.

7.   3. Siła 15-18 PC z sześcioma karami bez zatrzymania pik.  

8. 2. Ręka z czterema kierami i pięcioma karami z bardzo ładną lokalizacją, przesądzającą końcówkę.


wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl