<< Strona główna
Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Księgarnia brydżowa Poznajmy się BBO
Szukaj
<< Powrót do listy problemów
Problem nadesłany przez Tomasz Kłeczek

Panie Redaktorze,

Wczoraj przyszło nam rozdanie (otwiera W, przeciwnicy pasują):

 A K D 5 3
 ---
 A K 10 8 7
 A 4 3
 W 10 8 4
 K 8 5
 6 3
 D W 9 5

Jak powinna przebiegać licytacja w tym rozdaniu (WJ-tem)?
Moja propozycja, (prosiłbym o wytknięcie wszystkich jej słabych stron):

West East
 1 1
 2  2
 2    2 BA
 3
 3
3  4
5  6
pas  

Moja interpretacja poszczególnych odzywek:
2BA - wyczekujące
3- 5 kar
3
- wartość w kierach
3- wyczekujące, dajemy P możliwość zgłoszenia cue-bidu trefl
4- nie mam nic więcej do pokazania
5- chyba renons, bo co innego, 'last train' do szlemika
6- K kier się pali, ale przeciwnikom się pali 7 PC w kierach. Mam dubla karo, wiec pewnie i przebitki.
Tomasz
Rozwiązanie problemu:

Tomaszu,

Partner odpowiadając na odwrotkę sprzedał słaba kartę (do 9 PC) na czwórce pik. Ty uzgodniłeś piki. Jego 2BA wskazało zrównoważony charakter ręki.


 A K D 5 3
 ---
 A K 10 8 7
 A 4 3
 W 10 8 4
 K 8 5
 6 3
 D W 9 5

West East
 1 1
 2  2
 2    2 BA
 3
 ?

3nie obiecuje pięciokartu, może być z czwórki.

Co ma teraz zgłosić E?

E
ma super-minimum, 7 PC na dwóch waletach, z czego 6 miltonów zlokalizowanych poza kolorami partnera. Najlepiej opisze jego rękę odzywka 3BA, która wskaże na rozmieszczenie figur w kolorach nielicytowanych. Zauważ, że jeśli partner miałby mariasza kier i tylko waleta w treflach szlemik byłby kiepski, a przy trzech blotkach w karach niemal beznadziejny. Twoja propozycja 3kładzie akcent na kiery, zaś moja - na kiery i trefle, mniej więcej w równym stopniu. Ewentualne 3, wnioskując negatywnie, kładłoby akcent na trefle.

West East
 1 1
 2  2
 2    2 BA
 3
   3 BA
?  

3BA niesie złą wiadomość - marnuje się figura w kierach oraz dobrą - partner ma starszą figurę w treflach. Ta druga informacja pozwala nam nadal myśleć o szlemiku. Należy wiec zgłosić cue-bid.
Cue-bid 4
ma tę zaletę, że partner w kontekście dotychczasowej licytacji zgłosi 4już z damą w tym kolorze (to temat wymagający szerszego omówienia). Można ewentualnie zacząć od cue-bidu 4, by po negatywnych 4zgłosić 5. Taka nieekonomiczna kolejność cue-bidów wskazuje renons kierowy (porozmawiajcie o tym z partnerem).
Przypuśćmy, że wybierzemy nieekonomiczny cue-bid:

West East
 1 1
 2  2
 2    2 BA
 3
   3 BA
4 4
5 ?

E zapewne zrozumiał 4 jako brak cue-bidu treflowego, stad jego negatywne 4. 5 wyjaśniło sytuację. Otwierający ma renons kier zatrzymanie trefl i mimo naszych wcześniejszych 3BA informujących o wartościach kierowo-treflowych, nadal widzi szanse na szlemika. E domyśla się co boli partnera - zapewne boi się o zgubną lewę w karach, być może brakuje mu też damy w pikach (np. ma piki AKxxx). Dlatego E mając damę pik i dubla karo powinien zgłosić 6, a z dublem karo dać tylko cue-bid 5(w świetle dotychczasowej licytacji trzeciej klasy), co wystarczy W do zgłoszenia szlemika.

Strefa szlemowa jest strefą wyobraźni,
czytania  intencji przekazywanych przez partnera często "między wierszami".

Władysław Izdebski
wykonanie: Strony internetowe gdańsk - Netidea.pl